Valikko Sulje

PlastLIFE – hanke

PlastLIFE on laaja kansallinen yhteistyöhanke muovien kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Seitsenvuotinen hanke käynnistyi joulukuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka. Se kuuluu EU:n LIFE-ohjelmaan ja on kokonaisbudjetiltaan noin 20 miljoonaa euroa.

Syken vetämä monipuolinen toimijajoukko kehittää yhdessä keinoja

  • muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen, roskaantumisen ja turhan kulutuksen vähentämiseksi,
  • muovijätteen kierrätyksen tehostamiseksi,
  • fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi ja kierrätysmuovien hyödyntämiseksi sekä
  • muovijätteen sisältämien haitallisten aineiden analytiikan ja riskinarvioinnin kehittämiseksi.

Tällä tavalla PlastLIFE on mukana toteuttamassa Suomen kansallista ohjelmaa Muovitiekarttaa, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä

PlastLIFE edistää muovien kestävää kiertotaloutta